Vejledning

Vejledning

Valg af tolk:

 

Gør dig klart, hvilke opgaver du skal bruge tolken til. Overvej, om du skal bruge en mandlig eller kvindelig tolk. Undersøg præcis hvilket sprog og dialekt, der skal tolkes på. – Der er f.eks. forskel på bosnisk og serbisk.

Før samtalen:

 

Bestil tolken i god tid. Giv tolken oplysninger om opgavens karakter, så det er muligt at forberede sig på opgaven. Orienter om samtalens varighed.

Under tolkningen:

 

Tolkebrugeren og klienten skal sidde så de har øjenkontakt. De skal tale direkte til hinanden – ikke til tolken. Samtalen styres af tolkebrugeren – ikke af tolken. Tolkens opgave er at oversætte, hvad der bliver sagt, og kun hvad der bliver sagt. Tolken må ikke deltage i samtalen, kun oversætte. Der skal tales i korte, præcise sætninger, men ikke i forsimplet sprog. Der skal være mulighed for at opsummere samtalen til sidst, samt drøfte samtalen igennem.