Vejledning

Valg af tolk:

Gør dig klart, hvilke opgaver du skal bruge tolken til. Overvej, om du skal bruge en mandlig eller kvindelig tolk. Undersøg præcis hvilket sprog og dialekt, der skal tolkes på. – Der er f.eks. forskel på bosnisk og serbisk.

Før samtalen:

Bestil tolken i god tid. Giv tolken oplysninger om opgavens karakter, så det er muligt at forberede sig på opgaven. Orienter om samtalens varighed.

Under tolkningen:

Tolkebrugeren og klienten skal sidde så de har øjenkontakt. De skal tale direkte til hinanden – ikke til tolken. Samtalen styres af tolkebrugeren – ikke af tolken. Tolkens opgave er at oversætte, hvad der bliver sagt, og kun hvad der bliver sagt. Tolken må ikke deltage i samtalen, kun oversætte. Der skal tales i korte, præcise sætninger, men ikke i forsimplet sprog. Der skal være mulighed for at opsummere samtalen til sidst, samt drøfte samtalen igennem.


 • Kontakt Oplysninger

  Kontorets åbningstider:
  Mandag-Torsdag: 09.00 - 15.45
  Fredag: 09.00 - 13.00

  Tlf: 70206151
  Fax: 66126005

  Email: info@tolkning.com

  AKUT TELEFON (må kun bruges i nødstilfælde efter kl. 15.45 fra mandag til torsdag, samt fredag efter kl. 13.00)
  TLF. Nr er 60 18 31 51